Rock Werchter

Rock Wercher heeft een uitgebreid pakket aan mobiliteitsmaatregelen uitgewerkt. Hierbij is het de bedoeling om zoveel mogelijk bezoekers naar het openbaar vervoer en de fiets te loodsen en om  verkeersproblemen te vermijden. Zo is een volledig signalisatie- en circulatieplan opgesteld om de bezoekers langs de gewenste routes naar het  festival te leiden. Er is  ook een permanente verkeersmonitoring op basis waarvan de teksten op de tekstkarren aangepast worden om filevorming te vermijden. Verder is de prijs van openbaar vervoer vervat in de ticketprijs van het festival en zijn op verschillende plaatsen bewaakte fietsenstallingen voorzien. De camping is al een dag voor het festival open en sluit pas de dag na het festival om zo de bezoekersstromen zoveel mogelijk te spreiden.